Om Logen Cameleot

Logen Camelot fik sin spæde start i begyndelsen i 2014, da nogle Druidebrødre i en uformel snak diskuterede muligheden for en ny loge under Den Danske Druideorden.

Snakken blev omdannet til realitet, da flere brødre fandt idéen udfordrende og spændende. Undersøgelser blev igangsat, byen, der skulle beriges med en Druideloge, blev i enighed udvalgt til Vejle.

Undersøgelser skulle også sandsynliggøre, at der var basis for en Druideloge i Vejle, og andre vigtige opgaver og udfordringer skulle løses, inden det praktiske arbejde kunne søsættes.
Nogle af de udfordringer, der var vigtige, var bl.a., hvor mange loger er der i forvejen i Vejle?
Kunne vi samle et passende antal brødre, der ville tage udfordringen op som det at starte en Druideloge?
Kunne vi finde mænd i lokalområdet i Vejle, der ville være med?
Et vigtigt element var også, passende lokaler som vi kunne holde møder i, og ikke mindst økonomien var et vigtigt element.

Efter omtrent 2 års arbejde blev logen Camelots første embedstab fundet, dygtige og initiativrige brødre der ville påtage sig denne opgave under ledelse af ROÆ Jens Lerche.
En lejeaftale blev ligeledes indgået med Frimurerlauget ”De To Søjler”, beliggende Stormgade 1 i Vejle centrum, lokalerne var således indrettet, at de passede fantastisk til Druideordenens rammer.

En dato for indstiftelse af en ny Druideloge kunne nu se dagens lys, dato og tid blev nu planlagt, og indstiftelsen kunne nu blive en realitet.

Logen Camelot under Den Danske Druideorden blev indstiftet: 28. november 2015

bubblemedia